"


HELGELANDSBRØDETs barne- og ungdomsfond

Søknadsskjema

Her er søknadsskjemaet!

SØKNADSSKJEMA (PDF)

Last ned, fyll inn og send oss pr. post eller e-post.

Adresse:
Bakeriet AS
Midtre gate 16
N-8624 Mo i Rana
(merk konvolutten "Helgelandsbrødet")

Epost:
fond@helgelandsbrodet.no

Alle søkere vil få beskjed når vi har mottatt søknaden.